Czyszczenie klimatyzacji Dębica

Czajnik stalowy

Metoda Krakowska – odpowiednia pomoc terapeutyczna dla dziecka
Autyzm – to aktualnie powszechny problem. Duża liczba dzieci ma kłopoty związane z prawidłowym rozwojem. Powodów może być wiele. Profesjonaliści nie umieją wskazać decydujących.  Jedno jest ewidentne: takie dzieci muszą mieć terapię. Duże wzięcie zyskuje terapia Metodą Krakowską. Dlaczego?
Metoda Krakowska – walory
Rodzice, gdy dowiadują się o kłopotach rozwojowych swojego dziecka są załamani. Oczywiście, że jest to duży kłopot. Kiedy minie początkowy szok opiekunowie zapoczątkowują poszukiwania optymalnej terapii. Zaangażowanie rodziców jest bezcenny i wprost proporcjonalnie przekłada się na zdrowie dziecka. Poszukując opiekunowie natrafiają na terapię Metodą Krakowską. Jest to rzeczowo pisząc dość młoda terapia. Jej twórcą jest profesor Jagoda Cieszyńska. Przez wiele lat pracowała z dziećmi słabosłyszącymi – na tej podstawie opracowała podstawy terapii która wspiera dzieci z zaburzeniami. Czym cechuje się Metoda Krakowska?
Metoda Krakowska to doskonała pomoc dla dzieci z zaburzeniami. Duża część rodziców z zadowoleniem z niej korzysta. Metoda Krakowska to metoda całościowa. Opiera się na wspieraniu wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Jej zadaniem jest przejście dziecka przez wszystkie etapy rozwoju, jak to się dzieje naturalnie w przypadku dziecka prawidłowo rozwijającego się. Duże znaczenie posiada nauka czytania. Z tego powodu dziecko od razu uczy się czytać. Nie ważny jest wiek – nawet dzieci w wieku 2 lat są w stanie nauczyć się czytać. Zręczność czytania ma zasadnicze znaczenie. Dzieci szybciej pojmują otaczający je świat, jeżeli są zdolne czytać.
Terapia Metodą Krakowską rozpoczyna się od słuchania celowo przygotowanych nagrań przez słuchawki. Ten rozdział jest bardzo bolesny, dlatego, że dziecko nie chce słuchać.
Kolejna część to wykorzystywanie najróżniejszych pomocy terapeutycznych stworzonych dla Metody Krakowskiej. Pomoce terapeutyczne kształtują w dziecku ważne umiejętności: analizę wzrokową, pamięć sekwencyjną, wyszukiwanie różnic, logikę, umiejętność nawiązywania relacji oraz mnóstwo innych. Pomoce terapeutyczne wskazane powyżej używa stopniowo. Zaliczamy do nich : gry memory, ludziki, puzzle i inne.
Metoda Krakowska to przynosząca efekty terapia. Warto ją precyzyjnie, aby pomóc swojemu dziecku.